CITO training

Vanaf groep 3 nemen scholen 2 x per jaar de CITO toets af. Vanaf groep 6 worden deze resultaten ook gebruikt voor de onderbouwing van het eindadvies in groep 8. Om kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op deze toetsen hebben wij voor leerlingen van groep 6,7 en 8 speciale trainingen ontwikkeld. Deze trainingen beslaan 4 weken. De verschillende moeilijkheden van CITO worden intensief behandeld.

De CITO trainingen worden altijd verzorgd door ervaren en bevoegde leerkrachten met ervaring in de bovenbouwgroepen.

Herkenning en gewend raken aan de manier van vragen stellen van CITO zorgt voor ontspanning, vertrouwen en daardoor betere toetsresultaten. Deelname aan deze training is mogelijk voor leerlingen vanaf groep 6. 

Deze trainingen worden gegeven in samenwerking met  citotrainingamsterdam.nl

Kijk op de website voor actuele data en aanmelden. 

Mini CITO training (op aanvraag)

In januari zijn er ook CITO trainingen te volgen voor leerlingen van groep 3 t/m 5. Deze trainingen zijn ook zeer intensief maar daarnaast zal er meer ruimte zijn voor ontspanningsmomenten. 

Leerlingen  die de training hebben gevolgd  kunnen met meer vertrouwen en een betere focus hun toets maken. Wij  besteden aandacht aan de strategieën en de valkuilen.

Dit schooljaar is het ook mogelijk om de CITO training individueel te volgen. Neem contact met ons op als u hier meer informatie over wenst. 

lk leer anders
Deze training richt zich op beelddenkers. In het kort zijn dit de kinderen die een voorkeur kunnen hebben voor denken in beelden. Ook zijn dit vaak leerlingen die regelmatig struikelen in het onderwijs. De reden is vaak onduidelijk,kinderen presteren in elk geval niet naar vermogen. De toetsuitslagen wijken af van wat de leerkracht en ouders verwachten van deze kinderen.
 
Door deze leerlingen bewust te maken van hun leerstijl en door ze andere vaardigheden aan te leren, kunnen zij vaak beter uit de voeten met de lesstof op school. Achterstanden worden ingelopen en kinderen bloeien op. Vaak is er een grote leerwinst te behalen, vooral bij spelling en woordenschat. 
De training is individueel en beslaat 4 trainingen van 60 minuten en bestaat ook uit een online trainingsprogramma. 
 
Training studievaardigheden
Leren leren en omgaan met informatieverwerking neemt een steeds grotere ruimte in op school. Tijdens de citotoetsen wordt deze vaardigheid vanaf groep 5 dan ook uitgebreid getest. Helaas is er op scholen te weining tijd om hier echt bij stil te staan. Bij Opmaatondersteuning bieden wij regelmatig workshops aan waar wij uitgebreid stil staan bij de verschillende technieken. Leerlingen ontvangen tools om de lesstof de baas te kunnen! 
 
Faalangstreductietraining
Geschikt voor leerlingen van 8-14 jaar. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten en moeten leerlingen de handvatten geven om vol vertrouwen hun schooltijd te beleven. Ouders volgen ook 1 of meer trainingen om uw kind zo goed mogelijk bij te kunnen staan.  Het is mogelijk om deze training te volgen naast reguliere bijlessen. 
Eindexamen

Rots en Water

Rots en water is een psychofysieke training, ontwikkeld voor het onderwijs.

Je leert wanneer je voor jezelf op moet komen en wanneer het beter is om je ergens bij neer te leggen. Het aangeven van je eigen grenzen en het respecteren van grenzen van de ander zijn hier belangrijke onderdelen.

Je leert om soms zo stevig als een rots te reageren en een andere keer zo soepel als water te zijn. Bij Rots en water leren kinderen met en van elkaar.

De ideale leeftijd is voor kinderen van 8,9 en 10 jaar.

Door het volgen van deze training krijgen kinderen meer tools om sociale situaties het hoofd te bieden.

Deze training bestaat uit 8 lessen van 60 minuten.

Draag voor deze training gemakkelijke kleding. Na afloop van de training ontvangen leerlingen een certificaat.

cropped-logo-rots-en-water