Intensieve Cito trainingen voor groep 7 en groep 8

Toetsen zijn in onze maatschappij erg belangrijk. Om leerlingen en het onderwijs hierin een extra steuntje in de rug te bieden, organiseren wij enkele keren per jaar een intensieve Citotraining. In een veilige omgeving, met kleine groepen bereiden wij leerlingen op een ontspannen manier extra voor op de verschillende toetsen.

De CITO trainingen worden altijd verzorgd door enthousiaste en bevoegde leerkrachten en onderwijsprofessionals met ervaring in de bovenbouwgroepen.

Intensieve Entreetoetstraining groep 7

Deze intensieve training is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van groep 7. De Entreetoets wordt vaak gebruikt als extra onderbouwing van het advies. Tijdens de training behandelen wij de vakken: rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden. 

Daarnaast vragen wij onze leerlingen om met het oefenmateriaal thuis verder te oefenen met de verschillende opgaven en strategieen. De leerstof beklijft op deze manier beter waardoor kinderen vol vertrouwen de toetsen maken. 

Tarief : 4x 120 minuten  150,-           Start: 22 maart 2020

Data : zondag 22 maart- zondag 29 maart - zondag 5 april 2020- zaterdag 11 april Tijd: 13.30-15.30

CITO toetstraining groep 8

In groep 8 krijgen leerlingen een definitief advies van hun leerkracht. Dit advies is gebaseerd op inzet, motivatie, werkhouding en ook toetsresultaten. De leerlingen van groep 8 maken ook een Eindtoets. Vaak is dat de CITO toets maar dat kan ook een andere toets zijn. Deze toets zorgt bij veel leerlingen voor veel spanningen. Immers, de uitslag is belangrijk bij de plaatsing op een middelbare school. Het helpt om uw kind met deze intensieve training extra goed voor te bereiden op deze toets. 

Ook tijdens deze trainingen ligt de focus op taalverzorging, begrijpend lezen en rekenen. Oefenen met CITO opgaven, uitleg en ontspanning wisselen elkaar af. Herkenning en het gebruik van handige  strategieën zorgen ervoor dat kinderen de toets met meer zelfvertrouwen kunnen maken.

Tarief: 4x 120 minuten  150,-           Start: 22 maart 2020

Data:zondag 22 maart- zondag 29 maart - zondag 5 april 2020- zaterdag 11 april

Tijd:  16.00-18.00

Leerlingen die de training hebben gevolgd geven aan dat zij zich zekerder voelen tijdens de toetsmomenten! En de resultaten liegen er ook niet om!

Deze trainingen worden gegeven in samenwerking met  citotrainingamsterdam.nl 

 

 

Eindexamen

lk leer anders

Deze training richt zich op beelddenkers. In het kort zijn dit de kinderen die een voorkeur kunnen hebben voor denken in beelden. Ook zijn dit vaak leerlingen die regelmatig struikelen in het onderwijs. De reden is vaak onduidelijk,kinderen presteren in elk geval niet naar vermogen. De toetsuitslagen wijken af van wat de leerkracht en ouders verwachten van deze kinderen.
 
Door deze leerlingen bewust te maken van hun leerstijl en door ze andere vaardigheden aan te leren, kunnen zij vaak beter uit de voeten met de lesstof op school. Achterstanden worden ingelopen en kinderen bloeien op. Vaak is er een grote leerwinst te behalen, vooral bij spelling en woordenschat. 
De training is individueel en beslaat 4 trainingen van 60 minuten en bestaat ook uit een online trainingsprogramma. 
ikleeranders-logo-e1389173623153
 
Training studievaardigheden
Leren leren en omgaan met informatieverwerking neemt een steeds grotere ruimte in op school. Deze vaardigheid wordt vanaf groep 5 dan ook uitgebreid getest. Bij Opmaatondersteuning bieden wij regelmatig actieve workshops aan waar wij uitgebreid stil staan bij de verschillende technieken.  Denk hierbij aan werken met het alfabet, het maken en aflezen van cirkeldiagrammen, lijngrafieken en tabellen. Leerlingen ontvangen op een leuke manier  tools om de lesstof de baas te kunnen! 
 
vakantieschool
Faalangstreductietraining "Sterker staan"
Om faalangstige leerlingen te helpen zich prettiger te voelen. 
Geschikt voor leerlingen van de basisschool. Deze training bestaat uit 7 bijeenkomsten en geeft leerlingen de handvatten om met meer vertrouwen hun schooltijd te beleven.
Ouders volgen ook 1 of meer trainingen om hun kind zo goed mogelijk bij te kunnen staan. Het is goed mogelijk om deze training te volgen naast reguliere bijlessen. De lessen vinden plaats in veilige groepjes waarbij een ieder tot zijn recht komt .

Rots en Water

Rots en water is een psychofysieke training, ontwikkeld voor het onderwijs.

Je leert wanneer je voor jezelf op moet komen en wanneer het beter is om je ergens bij neer te leggen. Het aangeven van je eigen grenzen en het respecteren van grenzen van de ander zijn hier belangrijke onderdelen.

Je leert om soms zo stevig als een rots te reageren en een andere keer zo soepel als water te zijn. Bij Rots en water leren kinderen met en van elkaar.

De ideale leeftijd is voor kinderen van 8,9 en 10 jaar.

Door het volgen van deze training krijgen kinderen meer tools om sociale situaties het hoofd te bieden.

Deze training bestaat uit 8 lessen van 60 minuten.

Draag voor deze training gemakkelijke kleding. Na afloop van de training ontvangen leerlingen een certificaat.

Start: zondag 1 maart 2020 

cropped-logo-rots-en-water