Overige trainingen

op maat dyslexie

Alle teksten de baas: beter begrijpend lezen
Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken van de basisschool. Het is een basis voor vrijwel alle vakken, ook voor Rekenen en dan vooral bij redactiesommen. Je moet het verhaal kunnen begrijpen om de som eruit te kunnen filteren. Voor leerlingen met moeite met Begrijpend Lezen verzorgen wij de cursus Alle teksten de baas. Tijdens de training leer je in 6 stappen hoe je op een praktische manier teksten kunt lezen, begrijpen en onthouden.

Door goed na te denken over de tekst en jezelf vragen te stellen worden verbanden gelegd. Hierdoor ontstaat overzicht en inzicht. Wij werken met verschillende technieken, zoals werken met kleuren, mindmaps en aantekeningen. Tijdens deze complete training leer je wat signaalwoorden zijn, oefen je synoniemen vergroot je ook nog eens je woordenschat. Er wordt ook geoefend met de vraagstelling die Cito hanteert, waardoor de CITO-resultaten ook verbeteren. Deze cursus zorgt voor een goede basis voor het leven!

Geschikt voor leerlingen vanaf groep 5
Type training: individueel of in een groep
Startdatum: 16 november 2020
Tarief groepslessen: 177,- voor 6 lessen van 75 minuten
Tarief individuele lessen: 360,- voor 6 lessen van 75 minuten

De Cito-driedaagse Groep 6,7,8
Training studievaardigheden
Leren 'leren' en omgaan met informatieverwerking neemt een steeds grotere ruimte in op school. Deze vaardigheid wordt vanaf groep 5 dan ook uitgebreid getest. Bij Opmaatondersteuning bieden wij regelmatig actieve workshops aan waar wij uitgebreid stil staan bij de verschillende technieken. Denk hierbij aan werken met het alfabet of het maken en aflezen van cirkeldiagrammen, lijngrafieken en tabellen. Leerlingen ontvangen op een leuke manier tools om de lesstof de baas te kunnen.
 

Geschikt voor leerlingen vanaf groep 6
Type training: Workshop
Startdatum en tijden: 2 november van 16:00 tot 18:00
Tarief inclusief materialen:  50,-

Faalangstreductietraining Sterker Staan
Deze training is om leerlingen met faalangst te helpen zich zelfverzekerder te voelen. 

De training is geschikt voor leerlingen van de basisschool en geeft leerlingen de handvatten om met meer vertrouwen hun schooltijd te beleven. Ouders volgen ook één of meer trainingen om hun kind zo goed mogelijk bij te kunnen staan. Het is goed mogelijk om deze training te volgen naast reguliere bijlessen. De lessen vinden plaats in veilige groepjes waarbij een ieder tot zijn recht komt.

Geschikt voor leerlingen vanaf groep 4
Type training: individueel of in een groep
Startdatum: in overleg
Tarief individuele lessen: 350,- voor 6 lessen van 60 minuten
Tarief groepslessen: 180,- voor 6 lessen van 60 minuten
Inclusief materialen

call-to-action-2
Assertiviteitstraining Rots en Water
Rots en water is een psychofysieke training, ontwikkeld voor het onderwijs. Je leert wanneer je voor jezelf op moet komen en wanneer het beter is om je ergens bij neer te leggen. Het aangeven van je eigen grenzen en het respecteren van grenzen van de ander zijn hier belangrijke onderdelen. Je leert om soms zo stevig als een rots te reageren en een andere keer zo soepel als water te zijn. Bij Rots en water leren kinderen met en van elkaar. Door het volgen van deze training krijgen kinderen meer tools om sociale situaties het hoofd te bieden. Na afloop van de training ontvangen leerlingen een certificaat.
 

Geschikt voor leerlingen van groep 6, 7 en 8
Type training: individueel of in een groep
Startdatum: in overleg
Tarief individuele lessen: 350,- voor 8 lessen van 60 minuten
Tarief groepslessen: 180,- voor 8 lessen van 60 minuten, 
inclusief materialen

bijles

lk leer anders
Deze training richt zich op beelddenkers. Simpel gesteld: kinderen die een voorkeur hebben voor denken in beelden. Ons onderwijs is hier niet altijd optimaal op ingesteld, met als gevolg dat leerlingen vaak niet naar vermogen presteren en toetsuitslagen afwijken van de verwachtingen van de leerkracht en ouders. Door deze leerlingen bewust te maken van hun leerstijl en door ze andere vaardigheden aan te leren kunnen zij vaak beter uit de voeten met de lesstof op school. Achterstanden worden ingelopen en kinderen bloeien op. Vaak is er een grote leerwinst te behalen, vooral bij Spelling en Woordenschat.  

Geschikt voor leerlingen van groep 4 t/m groep 8
Type training: individueel
Startdatum: in overleg
Tarief inclusief materialen: 250,- voor 4 lessen van 60 minuten

Let op: trainingen vinden alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.