Overige trainingen

op maat dyslexie

Alle teksten de baas: beter begrijpend lezen
Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken van de basisschool. Het is een basis voor vrijwel alle vakken, ook voor Rekenen en dan vooral bij redactiesommen. Je moet het verhaal kunnen begrijpen om de som eruit te kunnen filteren. Voor leerlingen met moeite met Begrijpend Lezen verzorgen wij de cursus Alle teksten de baas. Tijdens de training leer je in zes stappen hoe je op een praktische manier teksten kunt lezen, begrijpen en onthouden.

Door goed na te denken over de tekst en jezelf vragen te stellen worden verbanden gelegd. Hierdoor ontstaat overzicht en inzicht. Wij werken met verschillende technieken, zoals werken met kleuren, mindmaps en aantekeningen. Tijdens deze complete training leer je wat signaalwoorden zijn, oefen je synoniemen vergroot je ook nog eens je woordenschat. Er wordt ook geoefend met de vraagstelling die Cito hanteert, waardoor de toetsresultaten ook verbeteren. Door het intensieve karakter van de training maken leerlingen ongemerkt extra leeskilometers.

Voor: leerlingen van groep 6 en 7
Type training: groep
Start: 20 september 2023  t/m 01 november 17.00-18.10 (tijdens de herfstvakantie geen les)
Aantal sessies: 6 x 70 minuten
Tarief groepstraining: 170,- pp

Lesmateriaal: 20 euro

De Cito-driedaagse Groep 6,7,8
Ik leer leren
Ik leer leren is een groepstraining voor vier tot acht kinderen vanaf 10 jaar, die ze helpt te ontdekken hoe ze zelf het beste kunnen leren. De training richt zich op alle facetten van leren: concentratie, motivatie, faalangst reduceren, plannen en organiseren, huiswerk maken, inschatten van benodigde tijd/inspanning voor een bepaald vak en inzicht krijgen in de manier van leren die voor de leerling het effectiefst is. Leerlingen worden zelfstandiger en de tijd wordt efficiënter besteed. 
 
Door de Ik leer leren-training krijgen kinderen grip op, en plezier in hun huiswerk en gaat het leren makkelijker en sneller, zodat er ook tijd overblijft voor sport, hobby’s en andere dingen. Als ouder hoef je minder te controleren en te pushen, wat de sfeer thuis ten goede kan komen. 
Meer informatie over deze training is te vinden op www.ikleerleren.nl
 

Geschikt voor: leerlingen van groep 6 t/m 8 en brugklas 1 en 2
Type training: groep of individueel
Startdatum: in overleg
Aantal sessies: 5 x 90 minuten
Tarief groepstraining: 182,50 pp
Tarief individuele training: 360,- pp

Faalangstreductietraining Sterker Staan

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. Deze angst werkt belemmerend en heeft een negatieve invloed op testresultaten en de manier waarop iemand zich presenteert. Bij kinderen zien wij dat vaak terug in resultaten die ouders en leerkrachten niet verwachten. 

Tijdens de training leert uw kind  om, vanuit vertrouwen in zichzelf, sterker in het leven te staan in relatie tot faalangst, pesten en leerproblemen. Een goed zelfbeeld wordt ontwikkeld door middel van positieve, helpende gedachten, het ervaren van rust en ontspanning in de lichaamshouding en oefeningen in helder denken. De training is geen therapie maar geeft kinderen de tools om beter om te gaan met deze gevoelens. Leerlingen ervaren deze training als prettig vanwege de afwisseling en de directe toepasbaarheid. 
 

Geschikt voor: leerlingen van groep 4 t/m 8
Type training individueel
Start : in overleg
Aantal sessies: 6 x 60 minuten
Tarief individuele training: 360,- pp

call-to-action-2
Assertiviteitstraining Rots en Water
Rots en Water is een psychofysieke training, ontwikkeld voor het onderwijs. Je leert wanneer je voor jezelf op moet komen en wanneer het beter is om je ergens bij neer te leggen. Het aangeven van je eigen grenzen en het respecteren van grenzen van de ander zijn hier belangrijke onderdelen. Je leert om soms zo stevig als een rots te reageren en een andere keer zo soepel als water te zijn. In de training leren leerlingen met, en van elkaar en krijgen meer tools om sociale situaties het hoofd te bieden. Na afloop van de training ontvangen de leerlingen een certificaat.
 

Geschikt voor: leerlingen van groep 6 t/m 8
Type training: groep 
Startdatum: in overleg
Aantal sessies: 8 x 60 minuten
Tarief scholen: in overleg

Let op: alle groepstrainingen vinden plaats bij voldoende aanmeldingen.