CITO training

Twee keer per jaar nemen scholen de  CITO toets af. De scores worden naast motivatie ,inzet en sociale vaardigheden aan het eind van groep 8 omgezet in een schooladvies.  

Om uw kind maximaal voor te bereiden op deze toetsen hebben wij voor leerlingen van groep 6,7 en 8 speciale trainingen ontwikkeld. Deze trainingen beslaan 4 weken. De verschillende moeilijkheden van CITO worden intensief behandeld. De CITO trainingen worden altijd verzorgd door ervaren en bevoegde leerkrachten met ervaring in de bovenbouwgroepen.

Herkenning en gewend raken aan de manier van vragen stellen van CITO zorgt voor ontspanning, vertrouwen en daardoor betere toetsresultaten. Deelname aan deze training is mogelijk voor leerlingen vanaf groep 6. 

Deze trainingen worden gegeven in samenwerking met citotrainingen in Amsterdam

 

Mini CITO training (op aanvraag)

In januari zijn er ook CITO trainingen te volgen voor leerlingen van groep 3 t/m 5. Deze trainingen zijn ook intensief maar daar zal  meer ruimte zijn voor ontspanningsmomenten. 

Leerlingen  die de training hebben gevolgd  kunnen met meer vertrouwen en een betere focus hun toets maken. Wij  besteden aandacht aan de strategieën en de valkuilen.

Dit schooljaar is het ook mogelijk om de CITO training individueel te volgen. Neem contact met ons op als u hier meer informatie over wenst. 

 
Eindexamen