Leerhulp voor iedereen

Voor veel kinderen is het fijn om een steuntje in de rug te hebben. Leerlingen die onderpresteren, een leerachterstand hebben maar ook voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 

Bij ons kunnen leerlngen terecht voor rekenen, begrijpend lezen, spelling en techisch lezen. Wij verzorgen lessen op maat waarbij wij aansluiten bij het niveau van uw kind en goed kijken naar wat uw kind nodig heeft. Omdat wij ook op scholen werken zijn wij bekend met de meeste methodes die op school worden gebruikt. Als leerkrachten weten wij precies wat kinderen nodig hebben om de volgende stap te kunnen maken op de basisschool.

Een rustige leeromgeving, geduldige leerkrachten, moderne materialen en afwissseling in de lessen zorgen elke keer weer voor een leerzame les.

Meer zelfvertrouwen en meer plezier op school is het gevolg!

Heeft uw kind bijles nodig en is ondersteuning op financieel gebied gewenst?

Bekijk dan de mogelijkheden bij stichting leergeld. http://www.leergeld.nl

 

Duo bijles

  • Twee leerlingen worden begeleid door één docent
  • Intensieve begeleiding op maat
  • Versterking basisvaardigheden
  • Grote groei van zelfvertrouwen 
  • Plezier door samen leren en interactie met elkaar
  • Ondersteuning mogelijk voor alle vakgebieden 
  • Start toets
  • CITO oefeningen

De les duurt 60 minuten

€ 27,00 per leerling

Remedial Teaching  (RT) en coaching

De individuele begeleiding richt zich op hardnekkige leerproblemen. Hierbij wordt veel gebruik  gemaakt van coachingstechnieken. Denk hierbij aan rollenspellen, tekenen schilderen en bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen.

We kijken vooral naar wat de leerling wél kan en sluiten hierbij aan om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

RT is geschikt voor alle leerlingen,waar het leren een struikelblok vormt. 

Elke sessie duurt 55 minuten

€ 62,50 per sessie