Bijles voor iedereen

Leerhulp van Opmaatondersteuning is er voor alle leerlingen van groep 3 t/m groep 8. Leerlingen die onderpresteren, een leerachterstand hebbenmaar ook voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 

Leerlingen kunnen bij ons terecht voor rekenen, begrijpend lezen, spelling en techisch lezen. Wij verzorgen lessen op maat waarbij wij aansluiten bij het niveau van uw kind. Omdat wij ook op scholen werken zijn wij bekend met de meeste methodes die op school worden gebruikt. Als leerkrachten weten wij precies wat kinderen nodig hebben om de volgende stap te kunnen maken op de basisschool.

Een rustige leeromgeving, geduldige leerkrachten, moderne materialen en afwissseling in de lessen zorgen elke keer weer voor een leerzame les!

Meer zelfvertrouwen en meer plezier op school is het gevolg!

Gediplomeerde en ervaren leerkrachten

Inmiddels hebben wij met Opmaatondersteuning meer dan 1000 leerlingen mogen begeleiden. Wij kennen alle leerlijnen en weten welke moeilijkheden kinderen tegen kunnen komen op school.

 

Bijles en leerondersteuning groep  3, 4, 5

 • Kleine groepjes
 • Begrijpend lezen, spelling, rekenen, technisch lezen
 • Leren op je eigen niveau
 • Leerplezier door samen leren en interactie
 • Betere resultaten op school
 • CITO oefeningen
 • Huiswerk

De les duurt van 75 minuten
Flexibel door het gebruik van een strippenkaart

Bijles en leerondersteuning groep 6, 7 en 8

 • Kleine groepen
 • Intensieve begeleiding op maat
 • Versterking basisvaardigheden
 • Grote groei van zelfvertrouwen 
 • Plezier door samen leren en interactie met elkaar
 • Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen
 • CITO oefeningen

Les van 75 minuten
Flexibel door het gebruik van een strippenkaart